Martı Sigorta
TÜM KREDİ KARTLARINA 12 AY TAKSİT
Dil Seçimi :

MARTI SİGORTA ACENTELİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

 

BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI
 

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET'e) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar için;

  • Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
  • Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,
  • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
  • Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik Şartlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.

Primlerin Ödenmesi

Büyükbaş Hayvan Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

Hasar İhbarları

Büyükbaş Hayvan Sigortalarında en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM ÇAĞRI MERKEZİNE (444 82 77) yapılır.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu

Çiftçi; Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET)'e kayıtlı hayvanlarını sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM'e) üye sigorta Şirketine veya acentesine başvurur. Acente, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler.

 

Büyükbaş Hayvan Sigortalarında; Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından görevlendirilen Veteriner Hekim hasar ihbarı yapılan hayvanı en kısa süre içerisinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Çiftlik Hayvanları Sigortaları Büyükbaş Hayvan Hasar Raporu'nu düzenler. Hasar dosyası tamamlanarak, kesinleşmiş olan tazminat miktarları, en geç 30 gün içinde yine Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

 

Hasar İhbar / Ekspertiz / Ödeme İş Akışı

 

      

BİZİMLE GÜVENDESİNİZ